پنجشنبه, ۱۳ تیر,۱۳۹۸

فیسبوک به دنبال ساخت بزرگترین مزرعه خورشیدی در ایالات متحده

فیسبوک در حال حاضر یکی از شرکت های بزرگ امریکایی محسوب شده که در نظر دارد تا سال آینده به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر روی آورد. از این رو به تازگی مشخص شده، این شرکت در حال سرمایه گذاری هنگفتی روی مزرعه بزرگ خورشیدی است که در تگزاس ساخته می شود. مزرعه ای که بزرگ بوده و با استفاده از انرژی خورشیدی، می تواند تامین کننده انرژی این شرکت به صورت تجدیدپذیر باشد.

کار ساخت مزرعه توسط شرکت انگ‌رود انرژی در منطقه اندروز ایالت تگزاس تحت انجام است. این شرکت هدف گذاری کرده تا یک سال آینده این پروژه را به اتمام برساند و قدرت تولید انرژی این مزرعه نیز به 379 مگاوات می رسد و چنین انرژی برای تامین برق 300 هزار خانه کافیست. فیسبوک برای ایجاد چنین مزرعه ای مساحت 4600 هکتاری در نظر گرفته که بسیار بزرگ بوده و آن را به بزرگترین مزرعه انرژی خورشیدی فیسبوک تبدیل می کند. این شرکت تا به حال مستقیما روی انرژی تجدیدپذیر سرمایه گذاری نکرده اما با گذشت زمان و احساس نیاز به برخورداری چنین انرژی موجب شد تا کمپانی موردبحث در نهایت شروع به کار کند. سرمایه گذاری هنگفت این شرکت برای ساخت بزرگترین مزرعه خورشیدی در ایالات متحده ستودنیست و یک عمل مفید محسوب می شود.

دقیقا مشخص نیست هزینه 416 میلیون دلاری این پروژه تماما توسط فیسبوک پرداخت می شود یا خیر. اما گفته شده بخش بزرگی از این رقم توسط فیسبوک هزینه می شود که در نوع خود جالب است. البته درباره سرمایه گذاری روی این مزرعه باید بیان داشت که تمامی آن به فیسبوک تعلق نداشته و شرکت shell  نیز یکی از شرکای فیسبوک محسوب می شود. بنابراین خروجی انرژی بدست آمده آن بین دو شرکت فیسبوک و شل تقسیم خواهد شد و هر یک باتوجه به میزان سرمایه گذاری حقی در این انرژی بدست آمده خواهند داشت. گذشته از آن در دو شرکت شل و فیسبوک مشوق مالیاتی مرتبط با پروژه را دریافت خواهند کرد.

منبع
ثبت نظر